Tin Tức

Thời gian mở Alphatest máy chủ ARENA

Phiên bản chơi thử nghiệm Alphatest

★ Thời gian:

- Bắt đầu từ 13:00 ngày 08/12 đến 00h00 ngày 11/12/2021

★ Nội dung:

- Khởi tạo nhân vật tặng : 400 level + 45.000 point test

- Bán tất cả đồ trong game bằng Zen, có Box GM quăng ra 2 tỷ zen

- Tặng 2 tỷ Zen, 50 triệu Gcoin, 50 triệu Wcoin khi tạo tài khoản

- Có sự kiện đua top ép đồ +13, chi tiết sẽ được thông báo trên group

 Lưu ý :

Toàn bộ tài khoản Alphatest sẽ được giữ nguyên khi Openbeta.