Tin Tức

Thông tin Máy chủ mới ARENA

PHIÊN BẢN MU SEASON 2.0 Classic

 • Exp: 50x
 • Drop: 5%
 • Giới hạn reset: 3 lần /ngày
 • Autoreset trực tiếp trong game
 • Sức mạnh 5 Class được cân bằng hoàn chỉnh
 • Đồ Excellent max 2 dòng, tối đa cánh cấp 2
 • Train quái rớt ngọc và đồ Excellent tỷ lệ cao
 • Tính năng đổi đồ Excellent lấy Wcoin
 • Tính năng ngân hàng ngọc tiện dụng
 • Tính năng tự động party, full 10 người
 • Tính năng cộng hưởng theo từng cấp độ Item
 • Giới hạn 3 tài khoản/1 PC
 • Hệ thống Anti hoàn hảo, cập nhật thường xuyên
 • Công Thành Chiến được tổ chức 2 tuần 1 lần.